Help de ontwikkeling van de site en deelt het artikel met vrienden!

Er is al enige tijd veel controverse en onduidelijkheid rondom coaching en coaching. Over deze methode kun je vaak extreme meningen hebben. Liefhebbers zijn bereid elk levensprobleem aan coaching te onderwerpen, en mensen die onprofessionele coaching hebben meegemaakt of deze manier van ontwikkeling verwarren met andere vormen van educatie of ondersteuning, hebben vaak een negatief oordeel over de wereld van coaches. Daarom is het de moeite waard om bij het overwegen van de mogelijkheid om gebruik te maken van de service van een coach, kennis te maken met enige basisinformatie over deze methode van persoonlijke ontwikkeling en de methoden die er het vaakst mee worden verward.

De laatste jaren wordt het woord coaching in alle gevallen afgekort, vaak ten onrechte gebruikt als synoniem voor training, counseling of zelfs "een nieuwe therapiemethode". Het is waar dat goed uitgevoerde coaching een antwoord kan zijn op vele uitdagingen in het professionele en persoonlijke leven, maar het is gebaseerd op de bereidheid van de cliënt om te veranderen. Zonder dit element lijkt het proces zinloos.

Wie is een coach?

Een coach is een specialist die de voltooiing van passende cursussen, trainingen of postdoctorale studies op dit gebied kan documenteren. Het is ook belangrijk dat hij een opleiding kan aantonen die hem in staat stelt om met een mens (psycholoog, opvoeder, enz.) te werken. Het bewustzijn en de kennis van de coach om te beslissen of de moeilijkheid waarmee de cliënt komt, een materiaal is voor coachingswerk, is ook uiterst belangrijk, of dat het moet worden doorverwezen naar een andere specialist, bijvoorbeeld een therapeut of psychotherapeut.

Formeel is het beroep van coach niet bij wet geregeld, dus het loont de moeite om voor jezelf te zorgen aan wie je taken toevertrouwt zoals ondersteuning of persoonlijke ontwikkeling, en zorg te dragen voor de kwaliteit van de dienstverlening waarvoor je beta alt. Uitgangspunt voor deze trend van persoonlijke ontwikkeling is de aanname dat de cliënt niet kapot is en niet gerepareerd hoeft te worden. Hij is het die alle middelen en alle wijsheid heeft om de moeilijkheden te overwinnen die het onderwerp zijn van zijn coaching.

Coach kan niet adviseren of kant-en-klare recepten gevenHij moet de cliënt begeleiden bij het bereiken van de beste oplossing, maar ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van de middelen die het mogelijk maken . Er zijn veel trends of soorten coaching vanwege de gebieden die ermee te maken hebben. Twee hoofdtrends in coaching betreffen het gebiedpersoonlijk en professioneel leven: "business coaching" en "life coaching". Een kwestie die vaak in sessies wordt besproken, is het "doel" en alles wat te maken heeft met het bereiken ervan.

Wat is life coaching?

De gemene deler van cliënten die gebruik maken van life coaching is het bijbehorende gevoel van zinloosheid of zelfs vastlopen in een doodlopende straat, het gevoel dat ze niet weten wat ze willen en waar ze heen gaan. Vaak komen cliënten naar sessies met een vooraf bepaald doel voor ogen. In veel gevallen begint het met het verifiëren of dit aanvankelijk verklaarde doel daadwerkelijk iemands behoefte is of niet, bij toeval, een reactie op de verwachtingen van anderen.

Een andere moeilijkheid die vaak het onderwerp van de sessie is, is de zogenaamde stro-enthousiasme, d.w.z. een situatie waarin de cliënt zijn doel wel heeft, maar dit meestal niet ha alt en wil kijken naar bijvoorbeeld zijn motivatie of middelen die hem dit keer gaan helpen om de finish te halen.

Het komt ook voor dat de cliënt weet waar hij naar streeft, maar geen idee heeft hoe. Het belangrijkste verschil tussen life coaching en professionele coaching ligt niet in de methode, want deze is precies hetzelfde, maar in de primaire motivatie om in een bepaald gebied te werken.

Wat is business coaching?

Meestal is de persoon die de coachservice bestelt in deze regeling de baas / supervisor die dergelijke sessies beschouwt als een investering in de werknemer. Dit wordt vaak geassocieerd met een geplande promotie.

Onderwerpen die in deze situatie het vaakst aan bod komen, zijn de nieuwe rol of zelfs professionele identiteit. Goed uitgevoerde coaching is een uitstekende katalysator om de effectieve implementatie van nieuwe taken door een medewerker te versnellen. Bedrijfscoaching is ook een effectief hulpmiddel voor het ontwikkelen van adaptieve vaardigheden, het managen van een bedrijf, een specifiek team, het verkennen van de hulpbronnen van de klant, enz. Het kennen en verbeteren van iemands capaciteiten, het veranderen van houding, gedrag, overtuigingen - deze onderwerpen komen meestal aan bod tijdens professionele sessies.

Coaching is een effectieve en vrij snelle tool die de cliënt helpt om veranderingen door te voeren of een bepaald doel te bereiken. Houd er echter rekening mee dat het niet hetzelfde is als therapie, training, counseling of mentoring.

Het zal nuttig voor je zijn

Coach of trainer, of lastige nomenclatuur

Alleen al de naam van de coach veroorzaakt veel moeilijkheden bij het onderscheiden van training en coaching. Letterlijk vertalen vanuit het Engels zijn de coach en de trainer eigenlijk hetzelfde. Bij het analyseren van het type ondersteuning of service dat verborgen is onder elk van deze concepten, verschillen beide fundamenteel van elkaar.

Wat is coaching?

Coachen is een proces dat er meestal bij komt kijkende coach en zijn cliënt, de zgn groepsbegeleiding. De specialist begeleidt u met behulp van passende vragen bij het proces om te komen tot de beste manier om met de moeilijkheid om te gaan waar de klant aan wilde werken. De coach adviseert, doceert of geeft geen kant-en-klare oplossingen. Het is een begeleider die de ontwikkeling van de coachee stimuleert. Het uitgangspunt is de overtuiging dat het de cliënt is die de beste antwoorden weet in relatie tot zichzelf en dat in hem de middelen voor de beste oplossing worden gevonden. Het is de klant die de belangrijkste kracht is die de informatie verstrekt die nodig is om uw doelen te ontdekken en te bereiken.

Wat is trainen?

Een training of een workshop (een oppervlakkigere vorm van werken) is een methode van persoonlijke ontwikkeling, meestal met een groepskarakter. De belangrijkste taak is het verwerven of ontwikkelen van specifieke vaardigheden. Tijdens de training leert de cliënt de technieken om individuele competenties te versterken, krijgt instructies over het gebruik van deze methoden, krijgt de mogelijkheid om ze zelf uit te proberen en ervaringen over dit onderwerp uit te wisselen met andere deelnemers van de lessen. De trainer geeft meestal kennis door aan klanten, geeft antwoorden en waakt over het proces om geselecteerde vaardigheden te verbeteren.

Het is belangrijk dat zowel de coach als de trainer een passende opleiding en competenties hebben die de voorbereiding op het werk op het gebied van ondersteuning of persoonlijke ontwikkeling aantonen. Daarom moedig ik je aan om na te gaan wie je door het proces zal leiden voordat je besluit deel te nemen aan het training- of coachingsproces.

Samenvattend, coaching is niet een remedie voor alle problemen, hoewel het zeer nuttig is bij het omgaan met veel alledaagse problemen. Het is zijn taak om de cliënt die middelen te onttrekken die hem in staat stellen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn beslissingen en plannen, waarmee hij laat zien dat hij een expert is in zijn leven.

Help de ontwikkeling van de site en deelt het artikel met vrienden!

Categorie: